. Ma Jusztin napja van.
Kultúra más rendszerben - tévéműsor dróton
2011-11-21 22:27:25
Kultúra más rendszerben - tévéműsor dróton

Kultúra más rendszerben - tévéműsor dróton

Egymásba érnek a testületi ülések Csepelen: miközben az önkormányzat képviselő-testülete hétfőn, 21-én már második novemberi rendkívüli ülését tartotta, párhuzamosan már a csütörtöki, november 24-ei ülésre is készülnek. (A kt-ülés 15 órakor fegyelmi tanácsként ül össze, majd a zárt ülés után képviselő-testületként a meghirdetett napirendi pontokat tárgyalja.)

 

Reggel 8-kor kezdődött és negyed tízkor már vége volt. A kt rendkívüli ülésének mindössze egy órára volt csak szüksége, hogy a kerületi közművelődési hálózat rendszerét gyökeresen felforgassa, s e döntésével egy lavinát indítson el. A következmények között ugyanis 26 dolgozó utcára tétele is szerepel „mellékesen”, a fő célként beharangozott takarékosság mellett.

 

Mindössze ketten hiányoztak az ülésről: Makray Barbara és Gergely István. 19 képviselő volt jelen, s a napirendre tűzött témákat 16-an támogatták, 3-an tartózkodtak a szavazásnál.

Németh Szilárd polgármester a „határidőket” jelölte meg a rendkívüli ülés okaként.

 

Költségvetési szervek megszűntetése

 

 

A nyílt ülés a 308-as előterjesztés megvitatásával indult. Javaslat költségvetési szervek megszűntetésére – ezen a címen került napirendre, a szövegből azonban kiderült, hogy – bár egyetlen művelődési ház sem zár be – az „átrendezés” nyomán csaknem harminc embertől válik meg az önkormányzat.

 

Tenk András (LMP) 13 kérdést tett fel, Szenteczky János (MSZP) három kérdésre várt választ, Dobák István (MSZP) is hármat kérdezett, s Takács Krisztiánnak (MSZP) is volt öt kérdése. A válaszokat Borbély Lénárd alpolgármester adta meg.

 

Mondandóját azzal kezdte, hogy működésképtelen, illetve korlátozottan működőképes közművelődési struktúrát vettek át elődeiktől, ezen kell változtatni a működőképesség érdekében.

A válaszokból megtudhatták a jelenlevők, hogy az elbocsátandó emberek helyett a Csepp TV Kft. munkatársai fognak dolgozni, annyi emberrel, amennyivel a feladatokat képes lesz ellátni. A Helytörténeti Gyűjtemény marad a helyén, de az alpolgármester nem tudta, mi lesz az ott dolgozók sorsa. A Radnóti Miklós Művelődési Ház és a Királyerdei Művelődési Ház könyvtárai is megmaradnak.

A Csepp Tv-re áthárított közművelődési feladatok ellátásáért a Csepp Tv Kft. lesz a felelős. A kft referenciáit – az alpolgármester szerint – az előterjesztésben leírták, de a társaság jelenleg nem rendelkezik a feladat ellátásához megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerővel. A költséghatékonyságról nem készültek előzetes hatástanulmányok, csak belső számítások alapján készült az előterjesztés. A hatékonyság forrása – Borbély alpolgármester szerint – a párhuzamosságok kiiktatása, megszűntetése. A versenyszférába átterelt közművelődés esetére országos példát nem tudott említeni a válaszadó. A megtakarítások majd a 2012. évi költségvetésben fognak jelentkezni, s az átszervezés (az alpolgármester szerint) 122millió forintot érint.

Konkrét civil szervezeteket nem tudott említeni az alpolgármester, amelyekkel előzetesen egyeztetett volna az önkormányzat, s a munkatársakkal való konzultáció is csak az érintett dolgozók előzetes tájékoztatására szorítkozott. Borbély azonban nagyon is elképzelhetőnek tartja a civilekkel való jövőbeli együttműködést.

A szakminisztériumot ugyan értesítették a tervezett lépésről, de az erre az idő rövidsége miatt a válasz nem érkezhetett meg. Borbély Lénárd: „bevállaltam a mulasztásos törvénysértés elkövetését”, majd hangsúlyozta, hogy kötelezőnek tekinti a törvények betartását.

A csepeli közművelődés „átszervezésének” (tavaly október óta nem volt erre elegendő idejük a vezetőknek – a szerkesztő megjegyzése) előkészítéséről most kell dönteni, s a sebtiben, pénteken összehívott hétfői testületi ülés miatt nem volt lehetőség bizottsági ülések megtartására sem.

Az önkormányzat döntéseinek törvényességéért a jegyző felel – hangzott egy újabb alpolgármesteri válasz.

A televízió 50 millióból, a CSMK (Csepeli Művelődési Központ) 67 millióból működött eddig.

A Csepp TV Kft. még nem alkalmas a hozzá csoportosítandó közművelődési feladatok ellátására, de „majd alkalmassá fogjuk tenni”. A kft a művelődési házak vagyonkezelési jogát kapja meg majd.

Egyébként az átszervezés nem költséget generál, hanem megtakarítást eredményez (amelyet az önkormányzati gazdálkodás minden területén gyakorolva mára 2 milliárd forint fölé sikerült leszorítani a hiányt). Előzetes egyeztetés részben volt, de nem teljeskörűen.

Honnan kaptuk a felhatalmazást e lépésre? Politikai kérdésre, véleményre nem válaszolok – mondta az alpolgármester, majd emlékeztetett arra, hogy a csepeli választópolgárok adták erre nekik a mandátumot.

Egy másik kérdésre válaszolva az alpolgármester elmondta: további intézménymódosítások is lesznek még, ezek majd a decemberi testületi ülés napirendjén szerepelnek. A világ változik, az önkormányzatok számára az alapfeladatok ellátása a legfontosabb, s ennek érdekében törvényesen fogunk eljárni – mondta az alpolgármester.

 

Ábel Attila alpolgármester a Csepp Tv-vel kapcsolatban megjegyezte: 7 millió forintba kerülne a földfelszíni sugárzás folytatása. Pont annyiba, amennyibe az elmúlt évek visszásságait összefoglaló könyv kiadása és csepeli háztartásokba való eljuttatása kerül. „Egyetlen emberrel sem találkoztam, s nem tudok olyanról, aki antennán keresztül nézné a Csepp TV-t! Ilyen körülmények között fel kell tenni a kérdést: joga van a Csepp Tv Kft-nek 7 millió forintot kiszórni a levegőbe?”

 

Az első véleményt Takács Krisztián mondta: hasznos lenne már most előzetes tájékoztatást kapni a decemberben tervezett témákról, hogy elkerülhessük a maihoz hasonló hirtelen előterjesztéseket. Kérem, hogy hallgassuk meg Fodor Tamás CSMK igazgatót és Vida István Csepp TV Kft. igazgatót arról, milyen a hangulatuk, véleményük…

 

Szenteczky János utalt arra, hogy ezen a napon is leckét kaphattunk hatalmi arroganciából és a szakmaiság hiányából, melyet személyes jellembeli hiányosságok súlyosbítottak. A változások nyomán Csepel alvó várossá válhat, a közművelődés átszervezése negatív hatással lesz a városrész fejlődésére. A fideszes városvezetés szolgaian lemásolja a központi 20 százalékos létszámcsökkentést, az önkormányzat vezetésének nincs szüksége önálló gondolkodásra. Az előzetes vélemények és felmérések hiánya miatt sem tudja az MSZP elfogadni az előterjesztést.

 

Borka-Szász Tamás (Demokratikus Koalíció) ezt megtoldotta azzal, hogy az alpolgármestertől nagy adag cinizmust kaphatott a testület. Hány ember érint az átszervezés? Csak kerülgették a választ – egyes információk szerint 90-et.

Németh Szilárd közbeszólt: rossz a válasz, csak 26 főt érint!

Borka-Szász Tamás folytatta: december 31-el megszűnik közalkalmazotti státuszuk, azaz utcára kerülnek! A következmény – a Csepp Tv Kft. üzleti tervét csak tavasszal tárgyalja a kt, így a kft áprilisig nem vehet fel új embereket! Negyed év kiesik az utcára kerülők aktív életéből, akiknek nagyon is sokat számít ez a három-négy fizetés és munka nélküli hónap!

Itt nem spórolás, hanem forráskivonás és szolgáltatás-csökkenés várható! S az előterjesztésben említett Csepeli Munkásotthon dolgozói előre láthatják majdani sorsukat: velük is ez fog történni? Ők is erre számíthatnak?

 

Tenk András elmondta, nem kapott teljesen kielégítő választ kérdéseire, ennek ellenére elfogadja a válaszokat. A megtakarítási szándék érthető, de sajnos ismét hiányzott az előzetes párbeszéd: „nem lett volna hátrány az ellenzéki egyeztetés” Hiányoznak a tervezési dokumentumok, s ezek hiányában csak felelőtlen döntés születhet, egyebek között 26 ember sorsáról. Az LMP ezek miatt nem tudja támogatni az előterjesztést.

 

Dobák István a csepeli kultúra gyásznapjának nevezte a képviselő-testület ülésének napját. A Fidesz programjában a polgármester úgy fogalmazott: „ésszel, szívvel, tisztességgel” Nos, itt most ezzel szemben esztelen, szívtelen és tisztességtelen, sőt sunyi lépés következik. Pénteken meghirdetni a hétfői ülést – ez igencsak számító tett. Vajon mi lehetett az oka, hogy nem bírt ki további négy napot a téma csütörtökig? „Csepelért és a csepeliekért”. Önök a csepel.hu-n hirdetik a rendelettervezetek társadalmi egyeztetését, ám ez a sebtiben előrángatott napirendi pont – a csepeli kulturális rendszer ellehetetlenítése – nem szerepelt a véleményezhető anyagok között.

Valóban nem vagyunk egy platformon – mondta Dobák István –, a baloldali, szociáldemokrata álláspont az állami ellátást támogatja a kultúrában, a jobboldal a kultúra áruvá tételét szorgalmazza: fizessék meg az emberek a kultúrát. Méltányolható lenne még a jobboldali álláspont is, de ehhez nem kellene felszámolni az intézményrendszert! Miből tudják kifizetni az emberek a kulturális szolgáltatásokat? A mostani adórendszer ismeretében láthatjuk: nincs pénzük a csepelieknek…

A takarékosság kapcsán akár azon is elgondolkodhatnánk, vajon nem sok három alpolgármester és hét tanácsnok Csepelen?

A kultúra megszüntetése nem hiba, hanem bűn! A kultúrába, közművelődésbe invesztált összegek a gazdaságban később megtérülnek.

Az elmondottak tükrében a szocialista frakció nem tudja elfogadni az előterjsztést.

 

Borbély Lénárd zárszavában elmondta, várják a javaslatokat, amelyeket adott esetben – ha meg tudnak egyezni – be is építenek a rendszerbe. Alapvető félreértésben van az ellenzék: mi más struktúrában gondolkodunk, nem a megszüntetésben. Nem célunk a megszűntetés!

A Csepp Tv szép referenciákat produkált a Tájegységek Napjának és a Márton napi ludasságoknak megszervezésével (és vasárnap is lesz egy rendezvény). Az alpolgármester kontrasztként említette az előző önkormányzat által szervezett Borünnepet, (ahol szerinte csak egy borárus volt) s a két szervezés közötti színvonalbeli különbséget hangsúlyozta.

A takarékosság mellett hozta fel az érvet: ez az önkormányzati vezetés eleve 30 millióval kevesebbe kerül a kerületnek, mint az előző. Ebből a CSMK még egy évig működhetne, s további másfél évig tudna működni az előző polgármester és alpolgármesterek által felvett jutalmakból – állította Borbély Lénárd.

 

Fodor Tamás nem kívánta kommentálni az előterjesztést. Vida István pár gondolatát osztotta meg a jelenlévőkkel: lehet még minőségi televíziózás Csepelen, digitális formában…

 

A 13 határozati javaslatot a képviselők 13 igen, 6 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadták.

 

A Tanuszoda jogutód nélkül megszűnik, az ezzel kapcsolatos üzemeltetési feladatokat a Csevak Zrt jogutódja látja majd el jövőre.

A Csepel Galéria Művészetek Háza jogutód nélkül megszűnik, a vagyon üzemeltetését a Csepp TV Kft látja majd el.

A Csepeli Művelődési Központ jogutód nélkül megszűnik. A Királyerdei és a Radnóti Miklós Művelődési Házak a Csepp Tv-hez kerülnek. A Csepeli Gyermek, Ifjúsági és Sportcentrum, és a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház működtetése a Csevak Zrt. Feladata lesz.

Módosították az Oktatási Szolgáltató Intézmény alapító okiratát. A Csepp Tv Kft. alapító okiratának módosítását a decemberi testületi ülés elé a polgármester terjeszti majd be. Ugyancsak a decemberi testületi ülés dönt majd a létszámleépítések anyagi feltételeiről. A megszűnő önálló költségvetési szervek alkalmazottainak más önkormányzati szervnél történő foglalkoztatására nincs lehetőség – erről a polgármester tájékoztatja majd az érintetteket.

 

Döntés a Csepp Tv frekvenciahasználati engedélyéről

 

A 309-es előterjesztés volt az első napirendi pont második fele.

 

Ábel Attila alpolgármester az írásos előterjesztéshez hozzáfűzte: fontos a Csepp Tv megújulása. Meg kell kezdeni ennek előkészítését. Nem szétverésről, nem megszűntetésről van szó! A televízió és a Csepp Tv Kft tovább működik – csak más formában.

 

Tenk András megkérdezte, akkor a Csepp Tv műsora marad, de csak kábeltévén át terjed?

 

Borka-Szász Tamás is mezt kérdezte: marad a tévéadás? Elérhető lesz a csepeliek számára? Mi lesz január 1-től? Hányan érhetik el a műsort Csepelen?

 

Ábel Attila szerint elvileg lehet fogni a Csepp TV-t, de neki sem sikerült. Nem tudta megmondani, kikhez jut el a tévéműsor?! A Csepp Tv honlapján, interneten 800-an nézik. Újra kell építeni a rendszert, s hosszabb távon eljuttatni (újratárgyalásokkal) minden csepeli háztartásba. Ehhez le kell cserélni a több évtizedes berendezéseket és korszerű digitális technikát kell vásárolni.

 

Borka-Szász Tamásnak „de-javu” érzése támadt: megint nem tudjuk, mi lesz a döntés után! A „reméljük” és a „talán” szavak nem megfelelő válaszok a kérdésre. Már most is lehetne tárgyalni, felmérést végezni.

Azt a megállapítást, hogy a csepeliek nem nézik a Csepp Tv-t, Vida István bizonyára kikérné magának, ha merné…

Emlékezzünk vissza a korábbi évekre: a Csepp Tv üzleti tervének elfogadásakor 2007-ben Ábel Attila „korrektnek, tárgyilagosnak” minősítette, s örvendetes fejlődést látott, s azt mondta, „csak így tovább!” ezt a hozzáállást kéne folytatni!

A kijelentés: „megfogjuk újítani – hű de jó lesz” kicsit vékonynak tűnik.

Semmit sem tudunk, mi lesz?

 

Ábel Attila hangsúlyozta, hogy a földfelszíni és a kábeltévés műsortovábbítás között óriási a különbség. Megújulásra van szükség, ezért kérte a testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatokat fogadják el. „Nem találtunk embert, aki antennán nézné. Nem szokás 7 milliót kiszórni a levegőbe!”

 

Németh Szilárd rámutatott, hogy a Fidesz fontosnak tartotta akkor is a Csepp Tv-t, mert nem akart mindent olyan színűre festeni, amit diktáltak neki. Ez a rendszer – mondta a polgármester – fenntarthatatlan műszaki-technikai színvonalában, sugárzási díjával, a művelődési házak üzemeltetésével.

Új kulturális funkciókat kell találni a művelődési házaknak: a 60-as 70-es évek kultúrház funkciói ma nem működnek. Gyorsan elérhető bármi az interneten, s az iskolák és a kulturális intézmények kapcsolata is átalakult. Ma a művelődési házakban leginkább ingatlangazdálkodás folyik. Ezt a korábbi ilkletékesek éveken keresztül eltűrték.

Csepelen ma kellene lennie egy ipari- és helytörténeti múzeumnak, de a helytörténeti gyűjtemény nagy része magánlakásokban van – állította a polgármester. A gyártörténeti kutatások személyfüggőek voltak korábban – ez nem lehet ma így Csepelen. A kerületet rendszerben kellene néznünk, hogy a google-ban ne a hullák és a bűntények kerüljenek elő Csepel nevének beírásakor, hanem az értékek. Ehhez dolgozni kell, a párhuzamosságokat kiküszöbölni.

Az előző vezetés nem tudta egyértelműen megfogalmazni, mit szeretne a kultúrában, a közművelődésben. Mi komoly konzultációkban vagyunk, komoly támogatást tudunk magunk mögött, egyébként nem lépnénk meg. Ezt várják a választóink, hogy pucoljuk ki ezt a rendszert, s tegyük fenntarthatóvá.

A Csepp Tv Kft-ben Vida István a személyi garancia a korrektségre. Sok csatát megvívott a színfalak mögött, mert eredetileg ennél sokkal radikálisabb változásokat szerettünk volna bevezetni.

A változtatásokban nem pusztán a fiskális szempontok érvényesülnek. Feszített jövő évünk lesz, s nem emelhetjük meg radikálisan a helyi adókat, mert az a gazdaságot sújtaná. Az önkormányzatnak értékesíthetetlen, leromló ingatlanvagyona van.

A Tanuszodában elképesztő személyi felelőtlenségre bukkantunk, mert megtehették. Csütörtökön fegyelmi tanáccsá alakul a képviselő-testület. A Tanuszoda tulajdonjoga egy off-shore cég kezében van, s az önkormányzat attól bérli. Hogy került oda a tulajdon? Rejtély.

A közművelődési intézmények átszervezése nem kellemes döntés, de meg kell csinálni.

A polgármester hangsúlyozta: „mindenkinek segíteni szeretnénk a legjobb tudásunk szerint, akit a létszámleépítés érint. Ez a struktúra fenntarthatatlan”.

 

A képviselők 12 igen, 5 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadták az előterjesztést.

A Csepp Tv frekvenciaengedélyét nem hosszabbítják meg, így december 31-én befejezi az adás sugárzását.

 

A Csepeli Szociális Szolgálat új funkciói

 

A 310. számú előterjesztésben a Csepeli Szociális Szolgálathoz kerülnek a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat gazdálkodási feladatai, mert annak önálló gazdasági státusza az év végén megszűnik. Itt 13 fős létszámcsökkentés várható, viszont a Csepeli Szociális Szolgálatnál 14 fős plusz létszámnövelésre nyílik lehetőség.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban Borka-Szász Tamás kérdezte: igaz-e, hogy van olyan egészségügyi intézmény, ahol olyan a helyzet, hogy kikapcsolták a telefont?

 

Pákozdi József (Jobbik): a korábbi minőségjavító elképzelések megvalósítását befolyásolja-e a tervezett változás?

 

Morovik Attila alpolgármester nem tudott a telefon-kikapcsolásról, sőt Juhász főorvos sem. Kanyik Csaba ágazatvezető megerősítette a hírt: pénteken nem működött a telefon az SZTK-ban rendszer-felülvizsgálat és szerelés miatt. A szolgáltatás mára helyreállt.

 

A szavazásban a képviselők 13 igennel megszavazták a határozatokat, melyeknél az elsőt 1 nemmel és 5 tartózkodással, a másodiktól a nyolcadikig 0 nemmel és 6 tartózkodással fogadták el.

További híreink
„Öntsünk TISZ(t)A vizet a pohárba” – Magyar Péter reagált az ATV nyilatkozatára
Magyar Péter, a TISZA párt alelnöke hétfőn este Rónai Egon – általa – provokatívnak vélt interjúkezdetére radikálisan reagált és kb. két perc elteltével élő adásban kisét...
2024-06-11 18:06:00, Hírek, Aktuális Bővebben
A Magyar Péter jelenségről
Magyar Péter berobbanása a hazai közéletbe alaposan felkavarta a politikai értelemben vett állóvizet. Sokan és sokféleképpen értelmezték eddig ezt a hazai viszonylatban s...
2024-06-04 15:41:53, Hírek, Aktuális Bővebben
A bántalmazott nép és a kritikát nem tűrő remény
Demokratának lenni, azt jelenti, hogy megengedjük magunknak és másoknak is azt, hogy kérdései, sőt kételyei legyenek – Perintfalvi Rita FB-jegyzete.
2024-04-21 10:22:49, Hírek, Aktuális Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Tíz éve áll üresen a battonyai gyermekfalu, ahol korábban árva és elhagyott gyerekek éltek nevelőszülőkkel. A ...
Bővebben >>