. Ma Ágnes napja van.
Kultúra más rendszerben - tévéműsor dróton
2011-11-21 22:27:25
Kultúra más rendszerben - tévéműsor dróton

Kultúra más rendszerben - tévéműsor dróton

Egymásba érnek a testületi ülések Csepelen: miközben az önkormányzat képviselő-testülete hétfőn, 21-én már második novemberi rendkívüli ülését tartotta, párhuzamosan már a csütörtöki, november 24-ei ülésre is készülnek. (A kt-ülés 15 órakor fegyelmi tanácsként ül össze, majd a zárt ülés után képviselő-testületként a meghirdetett napirendi pontokat tárgyalja.)

 

Reggel 8-kor kezdődött és negyed tízkor már vége volt. A kt rendkívüli ülésének mindössze egy órára volt csak szüksége, hogy a kerületi közművelődési hálózat rendszerét gyökeresen felforgassa, s e döntésével egy lavinát indítson el. A következmények között ugyanis 26 dolgozó utcára tétele is szerepel „mellékesen”, a fő célként beharangozott takarékosság mellett.

 

Mindössze ketten hiányoztak az ülésről: Makray Barbara és Gergely István. 19 képviselő volt jelen, s a napirendre tűzött témákat 16-an támogatták, 3-an tartózkodtak a szavazásnál.

Németh Szilárd polgármester a „határidőket” jelölte meg a rendkívüli ülés okaként.

 

Költségvetési szervek megszűntetése

 

 

A nyílt ülés a 308-as előterjesztés megvitatásával indult. Javaslat költségvetési szervek megszűntetésére – ezen a címen került napirendre, a szövegből azonban kiderült, hogy – bár egyetlen művelődési ház sem zár be – az „átrendezés” nyomán csaknem harminc embertől válik meg az önkormányzat.

 

Tenk András (LMP) 13 kérdést tett fel, Szenteczky János (MSZP) három kérdésre várt választ, Dobák István (MSZP) is hármat kérdezett, s Takács Krisztiánnak (MSZP) is volt öt kérdése. A válaszokat Borbély Lénárd alpolgármester adta meg.

 

Mondandóját azzal kezdte, hogy működésképtelen, illetve korlátozottan működőképes közművelődési struktúrát vettek át elődeiktől, ezen kell változtatni a működőképesség érdekében.

A válaszokból megtudhatták a jelenlevők, hogy az elbocsátandó emberek helyett a Csepp TV Kft. munkatársai fognak dolgozni, annyi emberrel, amennyivel a feladatokat képes lesz ellátni. A Helytörténeti Gyűjtemény marad a helyén, de az alpolgármester nem tudta, mi lesz az ott dolgozók sorsa. A Radnóti Miklós Művelődési Ház és a Királyerdei Művelődési Ház könyvtárai is megmaradnak.

A Csepp Tv-re áthárított közművelődési feladatok ellátásáért a Csepp Tv Kft. lesz a felelős. A kft referenciáit – az alpolgármester szerint – az előterjesztésben leírták, de a társaság jelenleg nem rendelkezik a feladat ellátásához megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerővel. A költséghatékonyságról nem készültek előzetes hatástanulmányok, csak belső számítások alapján készült az előterjesztés. A hatékonyság forrása – Borbély alpolgármester szerint – a párhuzamosságok kiiktatása, megszűntetése. A versenyszférába átterelt közművelődés esetére országos példát nem tudott említeni a válaszadó. A megtakarítások majd a 2012. évi költségvetésben fognak jelentkezni, s az átszervezés (az alpolgármester szerint) 122millió forintot érint.

Konkrét civil szervezeteket nem tudott említeni az alpolgármester, amelyekkel előzetesen egyeztetett volna az önkormányzat, s a munkatársakkal való konzultáció is csak az érintett dolgozók előzetes tájékoztatására szorítkozott. Borbély azonban nagyon is elképzelhetőnek tartja a civilekkel való jövőbeli együttműködést.

A szakminisztériumot ugyan értesítették a tervezett lépésről, de az erre az idő rövidsége miatt a válasz nem érkezhetett meg. Borbély Lénárd: „bevállaltam a mulasztásos törvénysértés elkövetését”, majd hangsúlyozta, hogy kötelezőnek tekinti a törvények betartását.

A csepeli közművelődés „átszervezésének” (tavaly október óta nem volt erre elegendő idejük a vezetőknek – a szerkesztő megjegyzése) előkészítéséről most kell dönteni, s a sebtiben, pénteken összehívott hétfői testületi ülés miatt nem volt lehetőség bizottsági ülések megtartására sem.

Az önkormányzat döntéseinek törvényességéért a jegyző felel – hangzott egy újabb alpolgármesteri válasz.

A televízió 50 millióból, a CSMK (Csepeli Művelődési Központ) 67 millióból működött eddig.

A Csepp TV Kft. még nem alkalmas a hozzá csoportosítandó közművelődési feladatok ellátására, de „majd alkalmassá fogjuk tenni”. A kft a művelődési házak vagyonkezelési jogát kapja meg majd.

Egyébként az átszervezés nem költséget generál, hanem megtakarítást eredményez (amelyet az önkormányzati gazdálkodás minden területén gyakorolva mára 2 milliárd forint fölé sikerült leszorítani a hiányt). Előzetes egyeztetés részben volt, de nem teljeskörűen.

Honnan kaptuk a felhatalmazást e lépésre? Politikai kérdésre, véleményre nem válaszolok – mondta az alpolgármester, majd emlékeztetett arra, hogy a csepeli választópolgárok adták erre nekik a mandátumot.

Egy másik kérdésre válaszolva az alpolgármester elmondta: további intézménymódosítások is lesznek még, ezek majd a decemberi testületi ülés napirendjén szerepelnek. A világ változik, az önkormányzatok számára az alapfeladatok ellátása a legfontosabb, s ennek érdekében törvényesen fogunk eljárni – mondta az alpolgármester.

 

Ábel Attila alpolgármester a Csepp Tv-vel kapcsolatban megjegyezte: 7 millió forintba kerülne a földfelszíni sugárzás folytatása. Pont annyiba, amennyibe az elmúlt évek visszásságait összefoglaló könyv kiadása és csepeli háztartásokba való eljuttatása kerül. „Egyetlen emberrel sem találkoztam, s nem tudok olyanról, aki antennán keresztül nézné a Csepp TV-t! Ilyen körülmények között fel kell tenni a kérdést: joga van a Csepp Tv Kft-nek 7 millió forintot kiszórni a levegőbe?”

 

Az első véleményt Takács Krisztián mondta: hasznos lenne már most előzetes tájékoztatást kapni a decemberben tervezett témákról, hogy elkerülhessük a maihoz hasonló hirtelen előterjesztéseket. Kérem, hogy hallgassuk meg Fodor Tamás CSMK igazgatót és Vida István Csepp TV Kft. igazgatót arról, milyen a hangulatuk, véleményük…

 

Szenteczky János utalt arra, hogy ezen a napon is leckét kaphattunk hatalmi arroganciából és a szakmaiság hiányából, melyet személyes jellembeli hiányosságok súlyosbítottak. A változások nyomán Csepel alvó várossá válhat, a közművelődés átszervezése negatív hatással lesz a városrész fejlődésére. A fideszes városvezetés szolgaian lemásolja a központi 20 százalékos létszámcsökkentést, az önkormányzat vezetésének nincs szüksége önálló gondolkodásra. Az előzetes vélemények és felmérések hiánya miatt sem tudja az MSZP elfogadni az előterjesztést.

 

Borka-Szász Tamás (Demokratikus Koalíció) ezt megtoldotta azzal, hogy az alpolgármestertől nagy adag cinizmust kaphatott a testület. Hány ember érint az átszervezés? Csak kerülgették a választ – egyes információk szerint 90-et.

Németh Szilárd közbeszólt: rossz a válasz, csak 26 főt érint!

Borka-Szász Tamás folytatta: december 31-el megszűnik közalkalmazotti státuszuk, azaz utcára kerülnek! A következmény – a Csepp Tv Kft. üzleti tervét csak tavasszal tárgyalja a kt, így a kft áprilisig nem vehet fel új embereket! Negyed év kiesik az utcára kerülők aktív életéből, akiknek nagyon is sokat számít ez a három-négy fizetés és munka nélküli hónap!

Itt nem spórolás, hanem forráskivonás és szolgáltatás-csökkenés várható! S az előterjesztésben említett Csepeli Munkásotthon dolgozói előre láthatják majdani sorsukat: velük is ez fog történni? Ők is erre számíthatnak?

 

Tenk András elmondta, nem kapott teljesen kielégítő választ kérdéseire, ennek ellenére elfogadja a válaszokat. A megtakarítási szándék érthető, de sajnos ismét hiányzott az előzetes párbeszéd: „nem lett volna hátrány az ellenzéki egyeztetés” Hiányoznak a tervezési dokumentumok, s ezek hiányában csak felelőtlen döntés születhet, egyebek között 26 ember sorsáról. Az LMP ezek miatt nem tudja támogatni az előterjesztést.

 

Dobák István a csepeli kultúra gyásznapjának nevezte a képviselő-testület ülésének napját. A Fidesz programjában a polgármester úgy fogalmazott: „ésszel, szívvel, tisztességgel” Nos, itt most ezzel szemben esztelen, szívtelen és tisztességtelen, sőt sunyi lépés következik. Pénteken meghirdetni a hétfői ülést – ez igencsak számító tett. Vajon mi lehetett az oka, hogy nem bírt ki további négy napot a téma csütörtökig? „Csepelért és a csepeliekért”. Önök a csepel.hu-n hirdetik a rendelettervezetek társadalmi egyeztetését, ám ez a sebtiben előrángatott napirendi pont – a csepeli kulturális rendszer ellehetetlenítése – nem szerepelt a véleményezhető anyagok között.

Valóban nem vagyunk egy platformon – mondta Dobák István –, a baloldali, szociáldemokrata álláspont az állami ellátást támogatja a kultúrában, a jobboldal a kultúra áruvá tételét szorgalmazza: fizessék meg az emberek a kultúrát. Méltányolható lenne még a jobboldali álláspont is, de ehhez nem kellene felszámolni az intézményrendszert! Miből tudják kifizetni az emberek a kulturális szolgáltatásokat? A mostani adórendszer ismeretében láthatjuk: nincs pénzük a csepelieknek…

A takarékosság kapcsán akár azon is elgondolkodhatnánk, vajon nem sok három alpolgármester és hét tanácsnok Csepelen?

A kultúra megszüntetése nem hiba, hanem bűn! A kultúrába, közművelődésbe invesztált összegek a gazdaságban később megtérülnek.

Az elmondottak tükrében a szocialista frakció nem tudja elfogadni az előterjsztést.

 

Borbély Lénárd zárszavában elmondta, várják a javaslatokat, amelyeket adott esetben – ha meg tudnak egyezni – be is építenek a rendszerbe. Alapvető félreértésben van az ellenzék: mi más struktúrában gondolkodunk, nem a megszüntetésben. Nem célunk a megszűntetés!

A Csepp Tv szép referenciákat produkált a Tájegységek Napjának és a Márton napi ludasságoknak megszervezésével (és vasárnap is lesz egy rendezvény). Az alpolgármester kontrasztként említette az előző önkormányzat által szervezett Borünnepet, (ahol szerinte csak egy borárus volt) s a két szervezés közötti színvonalbeli különbséget hangsúlyozta.

A takarékosság mellett hozta fel az érvet: ez az önkormányzati vezetés eleve 30 millióval kevesebbe kerül a kerületnek, mint az előző. Ebből a CSMK még egy évig működhetne, s további másfél évig tudna működni az előző polgármester és alpolgármesterek által felvett jutalmakból – állította Borbély Lénárd.

 

Fodor Tamás nem kívánta kommentálni az előterjesztést. Vida István pár gondolatát osztotta meg a jelenlévőkkel: lehet még minőségi televíziózás Csepelen, digitális formában…

 

A 13 határozati javaslatot a képviselők 13 igen, 6 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadták.

 

A Tanuszoda jogutód nélkül megszűnik, az ezzel kapcsolatos üzemeltetési feladatokat a Csevak Zrt jogutódja látja majd el jövőre.

A Csepel Galéria Művészetek Háza jogutód nélkül megszűnik, a vagyon üzemeltetését a Csepp TV Kft látja majd el.

A Csepeli Művelődési Központ jogutód nélkül megszűnik. A Királyerdei és a Radnóti Miklós Művelődési Házak a Csepp Tv-hez kerülnek. A Csepeli Gyermek, Ifjúsági és Sportcentrum, és a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház működtetése a Csevak Zrt. Feladata lesz.

Módosították az Oktatási Szolgáltató Intézmény alapító okiratát. A Csepp Tv Kft. alapító okiratának módosítását a decemberi testületi ülés elé a polgármester terjeszti majd be. Ugyancsak a decemberi testületi ülés dönt majd a létszámleépítések anyagi feltételeiről. A megszűnő önálló költségvetési szervek alkalmazottainak más önkormányzati szervnél történő foglalkoztatására nincs lehetőség – erről a polgármester tájékoztatja majd az érintetteket.

 

Döntés a Csepp Tv frekvenciahasználati engedélyéről

 

A 309-es előterjesztés volt az első napirendi pont második fele.

 

Ábel Attila alpolgármester az írásos előterjesztéshez hozzáfűzte: fontos a Csepp Tv megújulása. Meg kell kezdeni ennek előkészítését. Nem szétverésről, nem megszűntetésről van szó! A televízió és a Csepp Tv Kft tovább működik – csak más formában.

 

Tenk András megkérdezte, akkor a Csepp Tv műsora marad, de csak kábeltévén át terjed?

 

Borka-Szász Tamás is mezt kérdezte: marad a tévéadás? Elérhető lesz a csepeliek számára? Mi lesz január 1-től? Hányan érhetik el a műsort Csepelen?

 

Ábel Attila szerint elvileg lehet fogni a Csepp TV-t, de neki sem sikerült. Nem tudta megmondani, kikhez jut el a tévéműsor?! A Csepp Tv honlapján, interneten 800-an nézik. Újra kell építeni a rendszert, s hosszabb távon eljuttatni (újratárgyalásokkal) minden csepeli háztartásba. Ehhez le kell cserélni a több évtizedes berendezéseket és korszerű digitális technikát kell vásárolni.

 

Borka-Szász Tamásnak „de-javu” érzése támadt: megint nem tudjuk, mi lesz a döntés után! A „reméljük” és a „talán” szavak nem megfelelő válaszok a kérdésre. Már most is lehetne tárgyalni, felmérést végezni.

Azt a megállapítást, hogy a csepeliek nem nézik a Csepp Tv-t, Vida István bizonyára kikérné magának, ha merné…

Emlékezzünk vissza a korábbi évekre: a Csepp Tv üzleti tervének elfogadásakor 2007-ben Ábel Attila „korrektnek, tárgyilagosnak” minősítette, s örvendetes fejlődést látott, s azt mondta, „csak így tovább!” ezt a hozzáállást kéne folytatni!

A kijelentés: „megfogjuk újítani – hű de jó lesz” kicsit vékonynak tűnik.

Semmit sem tudunk, mi lesz?

 

Ábel Attila hangsúlyozta, hogy a földfelszíni és a kábeltévés műsortovábbítás között óriási a különbség. Megújulásra van szükség, ezért kérte a testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatokat fogadják el. „Nem találtunk embert, aki antennán nézné. Nem szokás 7 milliót kiszórni a levegőbe!”

 

Németh Szilárd rámutatott, hogy a Fidesz fontosnak tartotta akkor is a Csepp Tv-t, mert nem akart mindent olyan színűre festeni, amit diktáltak neki. Ez a rendszer – mondta a polgármester – fenntarthatatlan műszaki-technikai színvonalában, sugárzási díjával, a művelődési házak üzemeltetésével.

Új kulturális funkciókat kell találni a művelődési házaknak: a 60-as 70-es évek kultúrház funkciói ma nem működnek. Gyorsan elérhető bármi az interneten, s az iskolák és a kulturális intézmények kapcsolata is átalakult. Ma a művelődési házakban leginkább ingatlangazdálkodás folyik. Ezt a korábbi ilkletékesek éveken keresztül eltűrték.

Csepelen ma kellene lennie egy ipari- és helytörténeti múzeumnak, de a helytörténeti gyűjtemény nagy része magánlakásokban van – állította a polgármester. A gyártörténeti kutatások személyfüggőek voltak korábban – ez nem lehet ma így Csepelen. A kerületet rendszerben kellene néznünk, hogy a google-ban ne a hullák és a bűntények kerüljenek elő Csepel nevének beírásakor, hanem az értékek. Ehhez dolgozni kell, a párhuzamosságokat kiküszöbölni.

Az előző vezetés nem tudta egyértelműen megfogalmazni, mit szeretne a kultúrában, a közművelődésben. Mi komoly konzultációkban vagyunk, komoly támogatást tudunk magunk mögött, egyébként nem lépnénk meg. Ezt várják a választóink, hogy pucoljuk ki ezt a rendszert, s tegyük fenntarthatóvá.

A Csepp Tv Kft-ben Vida István a személyi garancia a korrektségre. Sok csatát megvívott a színfalak mögött, mert eredetileg ennél sokkal radikálisabb változásokat szerettünk volna bevezetni.

A változtatásokban nem pusztán a fiskális szempontok érvényesülnek. Feszített jövő évünk lesz, s nem emelhetjük meg radikálisan a helyi adókat, mert az a gazdaságot sújtaná. Az önkormányzatnak értékesíthetetlen, leromló ingatlanvagyona van.

A Tanuszodában elképesztő személyi felelőtlenségre bukkantunk, mert megtehették. Csütörtökön fegyelmi tanáccsá alakul a képviselő-testület. A Tanuszoda tulajdonjoga egy off-shore cég kezében van, s az önkormányzat attól bérli. Hogy került oda a tulajdon? Rejtély.

A közművelődési intézmények átszervezése nem kellemes döntés, de meg kell csinálni.

A polgármester hangsúlyozta: „mindenkinek segíteni szeretnénk a legjobb tudásunk szerint, akit a létszámleépítés érint. Ez a struktúra fenntarthatatlan”.

 

A képviselők 12 igen, 5 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadták az előterjesztést.

A Csepp Tv frekvenciaengedélyét nem hosszabbítják meg, így december 31-én befejezi az adás sugárzását.

 

A Csepeli Szociális Szolgálat új funkciói

 

A 310. számú előterjesztésben a Csepeli Szociális Szolgálathoz kerülnek a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat gazdálkodási feladatai, mert annak önálló gazdasági státusza az év végén megszűnik. Itt 13 fős létszámcsökkentés várható, viszont a Csepeli Szociális Szolgálatnál 14 fős plusz létszámnövelésre nyílik lehetőség.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban Borka-Szász Tamás kérdezte: igaz-e, hogy van olyan egészségügyi intézmény, ahol olyan a helyzet, hogy kikapcsolták a telefont?

 

Pákozdi József (Jobbik): a korábbi minőségjavító elképzelések megvalósítását befolyásolja-e a tervezett változás?

 

Morovik Attila alpolgármester nem tudott a telefon-kikapcsolásról, sőt Juhász főorvos sem. Kanyik Csaba ágazatvezető megerősítette a hírt: pénteken nem működött a telefon az SZTK-ban rendszer-felülvizsgálat és szerelés miatt. A szolgáltatás mára helyreállt.

 

A szavazásban a képviselők 13 igennel megszavazták a határozatokat, melyeknél az elsőt 1 nemmel és 5 tartózkodással, a másodiktól a nyolcadikig 0 nemmel és 6 tartózkodással fogadták el.

További híreink
Április 3-án lesz az országgyűlési választás és a gyermekvédelmi népszavazás
Áder János köztársasági elnök április 3-ára kiírta az országgyűlési választásokat. A gyermekvédelmi népszavazást ugyanerre a napra tűzte ki az államfő.
2022-01-11 19:28:42, Hírek, Aktuális Bővebben
Márki-Zay Péter megkérte Gyurcsány Ferencet, hogy húzódjon hátrébb
Szombat reggel hivatalos Facebook-oldalán tette közzé a hírt Gyurcsány Ferenc, hogy találkozott Márki-Zay Péterrel. A bejegyzésből kiderül, hogy nem fog kampányolni a DK ...
2021-12-11 14:56:53, Hírek, Aktuális Bővebben
Lemond Völner Pál államtitkár, vesztegetés elfogadásával gyanúsítják Varga Judit miniszter beosztottját
Nem követett el bűncselekményt, államtitkári és miniszteri biztosi feladatait tisztességesen és a törvényeknek megfelelően végezte, azonban vállalja az ügy politikai köve...
2021-12-07 19:29:59, Hírek, Aktuális Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Két és fél hónappal ezelőtt úgy tűntek el az ellenzéki politikusok, mintha illegalitásba kényszerültek volna. ...
Bővebben >>